BIOENERGIE LÉČÍ.

green-757879__180

Poslední desítky let vědce stále více zajímá bioenergie rostlin, živočichů a člověka. Tato energie vychází z DNA a v živých buňkách vibruje na vysokých frekvencích. Vytváří kolem živých bytostí bio pole a jeho světelné záření neboli emise bio fotonů. Uvnitř bio pole probíhají informace, které mimo jiné zprostředkovávají komunikaci s fyziologickými pochody těla.

I lidské tělo vyzařuje světelné záření, které nelze zachytit lidským okem, ale jen speciální technikou. Každý z nás disponuje jiným typem energie, energii ostatních lidí vnímáme mimo smyslově. Proto se občas stává, že jsme si s někým, kdo je naladěn na „podobnou vibraci“, blízcí, bez potíží a větší námahy si rozumíme, máme pozitivní cit, často cítíme lásku. Stejně tak se, nevědomě a nezávisle na našem rozumu a vůli, objevují nesourodé energie.

protect-450593_640

Bio foton je nejmenší fyzikální jednotka světla a má pod kontrolou všechny biochemické reakce probíhající v těle, tedy i schopnost těla léčit. Když fotony v našem energetickém bio poli nekomunikují správně, jsme nemocní. Právě na tomto základě dokáží vědci diagnostikovat rakovinu.

Potrava člověka vyzařuje také energii. Chemicky narušená, geneticky modifikovaná, tepelně upravená či jinak zničená strava má narušený bioenergetický tok a často může i takto poškodit organismus. Naopak strava syrová je stále živá, obsahuje lehkou bio fotonovou světelnou energii, čím více jí lidské tělo dostává, tím vyšší je jeho kvalita výživy, vitalita, regenerační síla a potenciál.

Jezme proto syrovou stravu, hodně sezónního ovoce a zeleniny, které dozrávají přirozeně na slunci v bio kvalitě. Naše bio pole bude disponovat větší energií pro sebe léčbu a udržení optimálního zdraví.

„JSI TO, CO JÍŠ“.

A. Brillat-Savarin

green-970848__180

Pokud si chcete přečíst starší články z tohoto Blogu, pak si na horním okraji stránky klikněte na „hlavní strana“ a poté jednoduše posunujte šipku kurzoru na pravém lemu stránky dolu. Automaticky se zobrazí jeden článek s dřívějším datem za druhým, jako by se rolovaly za sebou. Kliknutím na každý zeleně napsaný název nebo foto, se článek ihned rozbalí k přečtení celý.

Rovněž si můžete v levém sloupci slov najít to, které by vystihlo váš zájem, kliknout na něj a automaticky se vám ukáží všechny články, které toto slovo obsahují.

Na výchozí stranu se dostanete vždy zmáčknutím „hlavní strana“ nahoře pod hlavním Logem „ halobio“, hned vedle „o mě“ se dočtete o autorce všech článků a kliknutím na „kontakt pak můžete po vyplnění jména a emailu (nutné pro zamezení SPAM) napsat autorce (nic z toho, co napíšete nebude zveřejněno). Tímto krátkým upřesněním, odpovídám na více dotazů najednou. Snad to pomůže k dobré orientaci na Blogu http://www.Halobio.cz

people-979483__180

Leave a Reply