„DOBRÝ“ A „ŠPATNÝ“ CHOLESTEROL NEEXISTUJE!!

photo-47

  • „DOBRÝ“ A „ŠPATNÝ“ CHOLESTEROL NEEXISTUJE!!

CHOLESTEROL obsahuje každá buňka, bez něj by nemohla existovat, tvoří totiž její buněčný obal.

Větší část cholesterolu si vyrábí játra a zbytek přijímáme potravou. Cholesterol je ve vodě nerozpustný, pro svůj pohyb v krvi potřebuje nějaký nosič, tím je protein (bílkovina).

Spojením cholesterolu a proteinu vzniká lipoprotein.  Často se hovoří jen o proteinu, ale zcela přesně jsou tímto myšleny lipoproteiny.

Jen drobné částice s lipoproteiny , chcete-li s cholesterolem, zvané LDL mohou putovat z jater a proniknout do krevního oběhu. Tam plní životně důležité funkce jako je vytváření hormonů, oprava buněk, syntetizace vitamínu D a jiné.

Jak vidíte LDL je označován za „špatný“ cholesterol neprávem.  Dokázalo by tělo bez něj žít?  Ne!  To je z předchozího textu patrné.

P r o b l é m  s  LDL  je jiný.  Není v jeho kvantitě, ale je zakopán v tom, že částice LDL mohou v krevním oběhu oxidovat.

O d s t r a n ě n í   p ř í č i n y  této oxidace je řešením celého „dramatu“ a přehánění o nebezpečí vysokého „špatného cholesterolu.“

C o   j e   t e d y  přičinou oxidace LDL v krvi? Odpověď: zvýšená aktivita radikálů (těžké kovy, toxiny, stresové toxiny, toxiny z jater, selhání ledvin, hydrogenované tuky, rafinovaný cukr, alkohol, kouření a mnoho dalších).

C o   d ě l a t   pro snížení volných radikálů? Z civilizace 21. století se neodstěhujeme, musíme tedy vliv radikálů, jako jednoho z jejich negativních vlivů, eliminovat. Jak likvidovat radikály? Konzumovat antioxidanty.  Potraviny s vysokým podílem vitamínu C a E, nejlépe potravou.

HDL částice s lipoproteiny (cholesterolem) neboli „dobrý cholesterol“ jsou příliš velké a tudíž nemají schopnost pronikat jemnou strukturou, proto plní funkci „odklízečů“ nepotřebný LDL odvedou zpět do jater k odbourání. Pokud lidé nesportují a převážně sedí, pak není aktivita „uklízečů“ dostatečná a zůstávající zbytky neodklizeného přebytečného cholesterolu ulpívají na cévních stěnách a , časem vytvářejí větší a větší nánosy až zúží cévy tak, že je průtok krve zpomalen. Pokud cévu v některém místě uzavře úplně, způsobí srdeční nebo mozkový kolaps. Mimochodem, cholesterol usazený na stěnách cév vápenatí a svým složením již nejde o stejný cholesterol jakým byl před tím. Je tedy patrné, že ani „dobrý“ cholesterol nemusí pro nás pracovat, pokud mu v tom my zabráníme svou leností.

N e j d e   t e d y   o   s o u t ě ž e n í  „špatného“ cholesterolu s „dobrým“, což je nám jaksi podsouváno. Oba potřebujeme. Oběma musíme vytvořit podmínky pro jejich možnost se projevit, jíst vitamíny a hýbat se.

Š O K U J Í C Í    S T A T I S T I K Y  zveřejněné světovou zdravotnickou organizací PHF odhalují zcela nová fakta o vyhodnocení správnosti při posuzování celkové hladiny cholesterolu (tedy celkového součtu hodnot LDL a HDL).

Běžně je totiž známo, že čím je tato hodnota nižší, tím je zdravotní stav lepší.

O m y l.   Ze zveřejněných průzkumů totiž vyplývá, že lidé s celkovým nízkým cholesterolem mají nejvyšší úmrtnost!

Nízký cholesterol totiž podporuje záněty v těle. Rovněž je pozorována nízká hladina celkového cholesterolu u autoimunitních onemocnění (to jsou nemoci, jejichž podstatou je abnormální reakce našeho imunitního systému např. Diabetes typu1, Artritida, Crohnova choroba, roztroušená skleróza…..). Nízký cholesterol v těle je spojen i s větším množstvím infekcí.

PROČ nejsou všechna tato fakta známa?

PROTOŽE „BUSINESS“ s léky na snížení cholesterolu a prevenci před kardio-vaskulárními nemocemi patří k jedněm z nejlukrativnějších na celém světě.

Leave a Reply