BYL PRVNÍ ČLOVĚK MASOŽRAVEC, VŠEŽRAVEC NEBO BÝLOŽRAVEC A PROČ?

adult-84478_640

VĚDCI, LÉKAŘI A ANATOMOVÉ SROVNALI SPOLEČNÉ A ROZDÍLNÉ ZNAKY TĚCHTO SKUPIN S ANATOMICKÝMI ZNAKY ČLOVĚKA. Výsledek?

Masožravci a všežravci mají velmi krátká střeva. Maso tráví rychle, jeho zbytky se nikde nezdržují a vycházejí rychle z těla ven. Navíc obojí disponují kyselinou, která likviduje nežádoucí mikroorganismy ve střevech.

Býložravci a člověk mají střeva dlouhá několik metrů, trávení je tudíž pomalé. Rostlinná strava je rozkládána enzymy, které mají čas zužitkovat z potravy vše potřebné. Pokud se dostanou do střev zbytky masité potravy, nemohou rychle opustit organismus a dochází k hnilobným procesům, které zkyselují tělo, způsobují zácpu, plynatost, bakterie se vesele množí v tlejících zbytcích a na katastrofu končící finální rakovinou je tak zaděláno. Když tahle hrůza probíhá několik desítek let, jednoho dne prostě organismu řekne NE a je tu vážná nemoc. Průběh a důsledky špatného trávení ve střevech jsou samozřejmě daleko pikantnější, zde je jen nástin.

Masožravci a všežravci mají žaludek, který může pojmout obrovské množství jídla najednou a tuto potravu mohou uchovat v žaludku i několik dní a nežrat tak často. Kyselost v jejich žaludku je kolem 1 pH.

Býložravci a člověk mají žaludek poměrně malý, jedí často a obojí mají pH žaludku kolem 5.

Masožravci a všežravci vlastní krátké a špičaté řezáky, dlouhé a ostré špičáky, ostré stoličky, mezi zuby mají mezery. Dokáží otevřít ústa velmi široce, doslova chytit potravu ústy, tu pak nežvýkají, rovnou ji polykají, nemají ve slinách enzymy potřebné k trávení.

Býložravci a člověk nedokáží otevřít ústa tak mohutně. Jejich řezáky nejsou tak špičaté, špičáky jsou tupější a stoličky zploštělé. Mají v ústech velmi důležité trávicí enzymy, které se vyplavují při žvýkání potravy.

Mohla bych pokračovat dál, ale i uvedené příklady srovnání jsou více, než náhoda. Nemyslíte?

Člověk je navíc obdařen rozumem, myšlením, city, emocemi….a ví, že není správné toto zneužívat k rafinovanému zabíjení nevinných tvorů, kteří se nemohou bránit stejnými puškami, noži a nedokáží říct, že mají i oni své emoce a mláďata a evoluci, kterou mají právo projít.

goat-574171__180

Ačkoliv možná, že člověk tolik rozumu zase nemá, jinak by pochopil, že jeho tělo není navrženo pro stravu masožravce ani všežravce, ale je anatomicky evidentním býložravcem. To je cesta, která ho zde skutečně může udržet zdravého 140 let, to je totiž doba, pro kterou je lidské tělo původně navrženo, aby fungovalo bez problémů. Masožravým způsobem života si jej zkracujeme na polovinu i méně.

Častým protiargumentem je tvrzení, že lidé byli donuceni v dobách ledových jíst maso. To je patrně pravda. Byl to extrém, který je donutil přežít. (nezměnil jim ale délku střev atd.) My ale nežijeme v době ledové, nemusíme zabíjet, když je všude kolem rostlinné potravy dost a hlavně nechceme přežít do 40let (délka života v době v době extrémní změny klimatu), ale žít, mimo ústavy péče pro nemohoucí, do 140 let!

Každý další rok masožravého způsobu znamená odečtení z možnosti být 140 let živ a zdráv.

Nikdy není pozdě změnit stravu.

Všichni mi celý život říkali, že když nebudu jíst maso a živočišné produkty, budu nemocná, neduživá, slabá a umřu.

Jsem 25 let vegetarián, vegan, porodila jsem bez problémů děti, netrpěla jsem nikdy vážnou nemocí, jsem zdravá, nikdy jsem se necítila lépe a zdravěji a moje každoroční krevní testy ukazují perfektní balanc.

Prezident USA Lincoln byl vegetarián, stejně tak Nikola Tesla, Martina Navrátilová nebo majitel 10 olympijských medailí Carl Lewis. Mohla bych vám sestavit velmi dlouhý seznam výčtu zdravých, chytrých a silných vegetariánů.

Nosorožec, kůň, slon, kráva, žirafa, velbloud nežerou maso a nejsou to neduživí mini tvorové, kterým chybí síla. Právě naopak.

A co vy?

pigs-678199_640

Pokud si chcete přečíst starší články z tohoto Blogu, pak si na horním okraji stránky klikněte na „hlavní strana“ a poté jednoduše posunujte šipku kurzoru na pravém lemu stránky dolu. Automaticky se zobrazí jeden článek s dřívějším datem za druhým, jako by se rolovaly za sebou. Kliknutím na každý zeleně napsaný název nebo foto, se článek ihned rozbalí k přečtení celý.

Rovněž si můžete v levém sloupci slov najít to, které by vystihlo váš zájem, kliknout na něj a automaticky se vám ukáží všechny články, které toto slovo obsahují.

Na výchozí stranu se dostanete vždy zmáčknutím „hlavní strana“ nahoře pod hlavním Logem „ halobio“, hned vedle „o mě“ se dočtete o autorce všech článků a kliknutím na „kontakt pak můžete po vyplnění jména a emailu (nutné pro zamezení SPAM) napsat autorce (nic z toho, co napíšete nebude zveřejněno). Tímto krátkým upřesněním, odpovídám na více dotazů najednou. Snad to pomůže k dobré orientaci na Blogu Halobio.cz

172403258

Leave a Reply